Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Otvorené hranice pre voľne žijúcu divú zver v Karpatoch

27.07.2021 - 28.07.2021 Humenné

Exkurzia je zameraná na mapovanie bariér na ekologických koridoroch veľkých šeliem. V teréne bude predstavená metóda mapovania cieľových druhov, ktorými sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid a bariér, ktoré im znemožňujú pohybovať sa krajinou a na predstavenie metodológie mapovania ekologických koridorov. Cieľom exkurzie je poukázať na význam zachovania koridorov veľkých šeliem na lokálnej aj nadnárodnej úrovni.

Viac informácií: http://vtaky.sk