Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

10. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

27.06.2022 - 29.06.2022 Stará Lesná, Vysoké Tatry


Cieľom konferencie je priblížiť problémy a riešenia v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi. Súčasťou konferencie je i prezentácia firiem a organizácií pôsobiacich v oblasti environmentálneho inžinierstva. Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti, pracovníkom orgánov štátnej správy, výstavby a správy životného prostredia, pracovníkom samospráv, pracovníkom v oblasti odpadového hospodárstva, pracovníkom výskumu, dodávateľom zariadení, projekciám v daných oblastiach a ďalším odborníkom.

Hlavné témy:

 • Problémy životného prostredia priemyselnej a urbanizovanej krajiny
 • Súčasný stav v legislatíve odpadového hospodárstva, ochrany zložiek ŽP
 • Čistenie odpadových vôd 
 • Nové technológie spracovania odpadov a degradácie kontaminovaných látok 
 • Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov 
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Priemyselné havárie
 • Staré environmentálne záťaže
 • Sanácia a rekultivácia
 • Environmentálny manažment
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Emisie

Viac informácií: Program (PDF, 982 kB)

Organizátor:ELSEWA, s. r. o.