Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

27.01.2022 - 27.01.2022 ITAPA


Inteligentné dopravné systémy, digitalizácia vozidiel MHD či budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu. Ide o moderné technológie, ktoré pomôžu našim mestám a obciam zjednodušiť a skvalitniť život svojim obyvateľom. Práve ich zavádzanie bude v roku 2022 podporené z eurofondov, ktoré budú určené pre samosprávne kraje. Cieľom diskusie je napomôcť akcelerácií výzvy MIRRI a tiež poskytnúť inšpirácie pre mestá a obce, ktoré uvažujú o využití technológií pre smart riešenia. Tiež poukázať na pozitívne príklady z praxe – mestá, kde to funguje – na príklade českých Pardubíc.

Predbežné témy diskusie:

  • Aké sú hlavné oblasti kde môžu nové technológie pomôcť mestu?  
  • Aký je stav nasadzovania technológií v slovenských mestách a obciach?
  • Aké sú príklady dobrej praxe u nás, aj v zahraničí – napr. v CZ?
  • Aké sú hlavné úzke miesta?
  • V akom stave je implementácia výzvy MIRRI určená pre mestá a obce?
  • V akom stave je obstarávanie a aké má úskalia?
  • Prečo sa stále kladie dôraz na cenu a nie na kvalitu za cenu? Aký by mal byť správny pomer?

PROGRAM ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

REGISTRÁCIA