Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Saharský prach v podmienkach Slovenskej republiky (prednáškové popoludnie SHMÚ)

26.10.2023 - 26.10.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav SR pozýva na prednáškové popoludnie. Jeho témou bude saharský prach ako fenomén, ktorý nebudí pozornosť len v Afrike, ale často sa dostane aj do Európy.

Saharský prach je epizodickou, avšak nezanedbateľnou súčasťou ovzdušia aj nad územím Slovenskej republiky. Jeho výskyt bol už viackrát zaznamenaný pomocou prístrojov lidar a slnečný fotometer, ktoré sa nachádzajú v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Poprade-Gánovciach.

Prednáška sa uskutoční 26. októbra 2023 o 17.00 hod.

Prednášať bude Mgr. Peter Hrabčák, PhD.

Sledujte naživo na https://facebook.com/shmu.sk

Viac inormácii TU.

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav
https://facebook.com/shmu.sk

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

26.10.2023 - 26.10.2023 Vodárenske múzeum, Bratislava


Hlavné témy a kľúčové slová konferencie sú zmena klímy v sídelnom prostredí s osobitným zameraním na sídliská, sídlo a sídlisko – zvyšovanie odolnosti na dopady zmeny klímy, znižovanie emisií CO2 v sídelnom prostredí, hĺbková obnova budov, adaptácia na zmenu klímy, hodnotenie zraniteľnosti, prírode blízke riešenia, podpora biodiverzity v sídelnom prostredí.

Konferncia je určená pre predstaviteľov samospráv obcí a miest, štátnej správy, akademickú a odbornú verejnosť.

Viac informácií: https://odolnesidliska.sk

Vedecká kaviareň: Šľachtenie ruží

26.10.2023 - 26.10.2023 Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., ul. Ľ. Štúra 2, zasadacia miestnosť, 1. poschodie


Ústav ekológie lesa SAV pozývalaikov i odborníkov do vedeckej kaviarne s Ing. Petrom Hoťkom, PhD. z Arboréta Mlyňany. Rozprávať bude o šľachtení ruží, načrie pritom do histórie ich pestovania a hybridizácie, priblíži súčasné trendy v tejto oblasti, dotkne sa problémov a limitov v šľachtení, a pripojí aktuálne výsledky svojho vlastného šľachtiteľského úsilia.

Po prezentácii bude nasledovať diskusia. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Viac informácií: zvolen.virtualne.sk

Organizátor:Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Zvolen s podporou Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave