Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Obnoviteľné zdroje: Má Slovensko na viac?

26.02.2021 - 26.02.2021


Online diskusia o klimatických a energetických cieľoch Slovenska.

Slovensko podľa Eurostatu splní svoj záväzok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020 a je pravdepodobné, že nebude mať problém naplniť ani aktuálny cieľ do roku 2030. Do štatistiky sa totiž dostali doteraz nezarátané údaje o spotrebe biomasy v domácnostiach. To zásadne mení diskusiu o klimatických a energetických cieľoch Slovenska, keďže tie za poslednú dekádu stáli na nepresných údajoch. Vysoká miera využívania drevenej biomasy môže mať negatívne dôsledky na biodiverzitu, aj na kvalitu ovzdušia. Slovensko však dlhodobo zaostáva v rozvoji veternej, solárnej či geotermálnej energie. Ďalší vývoj ovplyvní aj novela smernice o obnoviteľných zdrojoch, s ktorou má prísť Európska komisia ešte pred letom.

Témy diskusie:

  • Ako došlo k tomu, že Slovensko vykazovalo desaťročie nesprávne údaje v oblasti OZE?
  • Ako sa spätné zarátanie údajov o obnoviteľných zdrojoch prejaví na smerovaní energetickej politiky SR? Bude ambicióznejšia?
  • Ako to spolu s novými európskymi cieľmi do roku 2030 ovplyvní strategické dokumenty a stanovené ciele v oblasti klímy a energetiky?
  • Aké iné alternatívy k biomase v oblasti obnoviteľných zdrojov má Slovensko k dispozícii? Aké sú hlavné bariéry pri ich využívaní?

Diskutujúci:

  • Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Michal Kiča, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ladislav Miko (tbc), Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
  • Janka Szemesová, Slovenský hydrometeorologický ústav

Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk/

Organizátor:EURACTIV Slovensko