Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Ochrana ovzdušia

23.11.2022 - 25.11.2022 Hotel Patria, Vysoké Tatry


Témy konferencie:

  • Nová právna úprava ochrany ovzdušia na národnej a medzinárodnej úrovni
  • Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
  • Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znižovania emisií
  • Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia
  • Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia
  • Ochrana ovzdušia pri spracovaní odpadu
  • Biopalivá
  • Znečisťovanie ovzdušia z dopravy, inovatívne riešenia znižovania emisií

Viac informácií: www.kongres-studio.sk

Organizátor:Kongres STUDIO spol. s r. o.