Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

25.10.2021 - 26.10.2021


Virtuálne informačné dni pre klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie. V rámci programu budú prezentované kľúčové aspekty prípravy úspešných návrhov, proces hodnotenia a tiež problematika a zámery Misie Zdravie pôdy a potraviny.

Dňa 27. 10. 2021 sa ukutoční sprostredkovateľskej burzy partnerov, podujatia, ktoré je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o financovanie, stretnúť sa s partnermi, nadviazať kontakty pre prípadnú spoluprácu vo vybranej oblasti a vytvoriť konzorciá riešiteľov tém výziev 2022. 

Výzvy na predkladanie návrhov v oblastiach výskumu a inovácií klastra 6 na rok 2022 sa otvárajú už 28. októbra 2021. Témy v aktuálnom znení sú zverejnené na Funding and Tenders Opportunities portal (EN). Vychádzajú z pracovného programu pre klaster 6 na roky 2021 – 2022 a nadväzujú na výzvy 2021 vo všetkých siedmich destináciách:

  • Biodiverzita a ekosystémové služby,
  • Zodpovedné, zdravé a k životnému prostrediu priateľské potravinové systémy od prvovýroby po spotrebu,
  • odvetvia obehového hospodárstva a biohospodárstva,
  • čisté životné prostredie a nulové znečistenie,
  • Pôda, oceány a voda pre ochranu klímy,
  • Odolné, inkluzívne, zdravé a ekologické vidiecke komunity,
  • Inovatívna správa, pozorovania životného prostredia a digitálne riešenia na podporu Zelenej dohody.

Viac informácií: