Vyhľadávanie

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

ENERGOFUTURA 2019

25.03.2019 - 26.03.2019 Hotel Gloria Palac, Košice


Témy konferencie:

  1. Aktuálna energetická politika SR a súvisiace legislatívne procesy, pripravované a aktuálne predpisy a dokumenty v EU a SR v oblasti energetiky, environmentálneho prostredia a priemyselného projektovania a výstavby.
  2. Najnovšie informácie o trendoch a novinkách v oblasti tradičných a obnoviteľných energetických zdrojov.
  3. Environmentálne a energetické korelácie a inovácie modernej produktovo orientovanej spoločnosti.
  4. Podpora inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti domácich priemyselných diel a projektov.
  5. Projektový manažment a tvorba moderných implementácií v priemyselnom projektovaní.

Viac informácií: prihláška, pozvánka

Organizátor:MBA