Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Na vode záleží

24.10.2023 - 24.10.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš


Odborná konferencia Žilinského samosprávneho kraja o aktuálnych problémoch, potrebách a riešeniach v spojení s témou VODA/SUCHO s cieľom podporiť dialóg v území o vodozádržných opatreniach, na lokálnej aj retionálnej úrovni, smerujúci k zapojeniu miestnych aktérov a k návrhu konkrétnych opatrení. 

Hostia:

  • Martina Paulíková, ekologička, WWF Slovensko
  • Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR
  • Miroslav Kubín, zakladateľ platformy AQUAINOVA
  • Dana Gavalierová, odbor regionálneho rozvoja ŽSK

Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Konferencia COINTT 2023

24.10.2023 - 25.10.2023 Hotel Saffron v Bratislave


Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutoční konferencia COINTT 2023 – najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií.

Registrácia: www.cointt.sk/registracia

Organizátor:Centrum vedecko-technických informácií SR