Vyhľadávanie

Tvorivé dielne v Dielničke

20.06.2020 - 28.06.2020 Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof


Slovenské banské múzeum pozýva do Dielničky v Kammerhofe, kde sa uskutočnia tvorivé dielne a to v termínoch 13., 20. a 27. júna 2020 v čase od 9:00 do 15:30.
Ponuka: 13.jún 2020: batikovanie tašiek voskom, 4,50 € 20.jún 2020: tvarovanie z hliny, 3,00 € 27.jún 2020: smaltovanie príveskov, náušníc, 2 - 4,50 € 
Maximálny počet návštevníkov v jednom vstupe: 8
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk

Odpadové výzvy samospráv

24.06.2020 - 24.06.2020 On-line podujatie


Kľúčovú úlohu v rámci obehového hospodárstva zohrávajú aj samosprávy, ktoré majú v zozname svojich povinností nakladanie s komunálnymi odpadmi. Online podujatie sa zameria na to, aké výzvy čakajú na týchto aktérov v blízkej budúcnosti. Následne budú predstavené  príklady dobrej praxe a dostupné nástroje na zefektívnenie súčasného stavu.
Panelisti:

  • Andrej Kovarik, splnomocnenec pre životné prostredie, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
  • Pavel Kravec, starosta obce, Trnavá Hora
  • Katarína Bednáriková, konzultantka pre obehové hospodárstvo na samosprávach, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky
Čas online podujatia: 10:00 - 11:30

Registračný formulár: https://forms.gle/CTpaQQha65SEaP5K6

Organizátor:Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky

Zarábajúce cirkulárne odpadové hospodárstvo

24.06.2020 - 24.06.2020

Druhý webminár z cyklu Cirkulárne odpadové hospodárstvo. Prednášať bude odpadový expert Vojtěch Pilnáček. Venovať sa bude ukážkam dobrej praxi, definícii obalov, legislatíve a nástrojom ako obaly, ktoré spoločnosti nevyužijú, môžu predávať.

Začiatok online podujatia je o 9:00. Registrácia je možná na adrese: https://docs.google.com/forms/