Vyhľadávanie

VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY

23.03.2018 - 24.03.2018 Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof
V termíne 23. a 24. marca 2018 sa v priestore Dielničky-Kammerhof uskutočnia tvorivé dielne pod názvom VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY. V piatok v čase od 13:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 17:00 hod. Info: www.muzeumbs.sk, enviro@muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.
http://www.muzeumbs.sk/velkonocne-dielnicky23-24-marec-2018dielnicka-kammerhof/