Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Ako sa smrek bráni proti náletu podkôrneho hmyzu?

23.11.2023 - 23.11.2023 Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Ľ. Štúra 2, Zvolen


Vedecká kaviareň s RNDr. Janou Marešovou, PhD. z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Hosť vedeckej kaviarne sa podelí so svojimi poznatkami týkajúcimi sa premnoženia podkôrneho hmyzu. Problematika dlhodobo púta pozornosť odborníkov i širokej verejnosti. Do akej miery dokáže smrek odolávať náletu tohto hmyzu a akú úlohou v tom zohrávajú chemické látky? Načrie aj do poznatkov o mechanizmoch vzniku a šírenia poškodenia smrekových porastov pri náletoch. Nad akými ďalšími otázkami sa zamýšľajú vo vedeckom tíme, ktorého je súčasťou? O tom všetkom si Dr. Marešová pripravila zaujímavú prezentáciu. Návštevníkov čaká prezentácia, diskusia a občerstvenie. 

Účasť na podujatí môžete vopred potvrdíť na tel.: 045 5241 111, e-mail: sladekova@ife.sk alebo knizuel@ife.sk.

Viac informácií: https://ife.sk

Organizátor:Ústavu ekológie lesa SAV
E-mail:sladekova@ife.sk

Hydrologický seminár 2023 – Od intenzívnych dažďov po sucho

23.11.2023 - 23.11.2023 Kinosála SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava

Slovenský hydrometeorologický ústav vás pozýva na 33. hydrologický seminár pri príležitosti ukončenia hydrologického roka pod názvom „Od intenzívnych dažďov po sucho“.

Termín: 23.11.2023 o 10.00 hod.

Miesto konania: Kinosála SHMÚ na Jeséniovej ulici č. 17 v Bratislave alebo naživo na facebookovej stránke SHMÚ.

Názvy prednášok a prednášajúci:

  • Súčasné riešenie problematiky návrhových hodnôt intenzít zrážok na Slovensku – Milan Onderka,
  • Prečo je snehová pokrývka v zime dôležitá – Danica Lešková,
  • Riziko výskytu meteorologického sucha na Slovensku – Lívia Labudová,
  • Mapy rizikových oblastí pre sucho na Slovensku na základe priemernej a malej vodnosti – Lotta Blaškovičová,
  • Mapa dopadov sucha na Slovensku v podzemnej vode – Valéria Slivová,
  • Analýza priestorového rozloženia odberov povrchových a podzemných vôd na území Slovenska – Katarína Kotríková,
  • Vyhodnotenie a vývoj kvality vody v záujmovom území povodia rieky Slaná – Andrea Ľuptáková, Jana Döményová, Róbert Chriašteľ.

Viac informácií získate v dokumente.

Organizátor:Slovenský hydrometeorologický ústav