Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

ATMOPLAN – modelovací nástroj pre hodnotenie vplyvov na kvalitu ovzdušia

23.06.2022 - 23.06.2022 SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava, miestnosť A23 (9:00 – 16:00)


Prvý workshop k modelovaciemu nástroju ATMOPLAN bude prebiehať vo forme podrobnej prezentácie modelu, pričom účastníci budú mať možnosť si jeho aplikáciu priamo vyskúšať na cvičeniach. Počet účastníkov je obmedzený na desať, workshop je bezplatný. 

Registračný formulár: https://forms.gle/1xrwkxHPYntnKcpXA

HACKATHON

23.06.2022 - 23.06.2022 Online priestor


Cieľom interaktívneho podujatia je pripraviť a prediskutovať akčné plány na podporu riešení chladenia a vykurovania z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie zapojenia žien do tohto sektora. Na podujatí vystúpia zaujímaví spíkri, diskutovať budú kľúčoví hráči a stakeholderi pôsobiaci v tejto oblasti. Súčasťou bude aj diskusia s ďalšími odborníkmi, tvorcami politík, aktérmi na trhu, výskumníkmi a profesionálmi pôsobiacimi v sektore mimovládnych organizácií.

Viac informácií: https://pedal-consulting.eu

Organizátor:PEDAL Consulting

Odpady 2022

23.06.2022 - 24.06.2022 Hotel Holiday Inn, Žilina


Desiaty ročník tradičnej odpadárskej konferencie prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príklady riešení v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Tematické okruhy

  • Aktuálna odpadová legislatíva SR
  • Stavebné odpady
  • Čo prinieslo zálohovanie?
  • Textilný odpad – nové výzvy
  • Nerecyklovateľné odpady – ako ďalej?
  • Príklady komunálnych riešení

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/