Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Tvorivé dielne

07.06.2021 - 30.06.2021 Slovenské banské múzeum-Uhoľná expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum pozýva do Ekodielničky v mesiaci jún 2021. Uhoľná expozícia v Handlovej ponúka bohatú ponuku tvorivých aktivít aj v júni. 
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Telefón:046/542 39 73
E-mail:sbm.handlova@muzeumbs.sk

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy

22.06.2021 - 22.06.2021


Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach nedosahuje limitné cieľové hodnoty stanovené pre ochranu zdravia. stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý.

O príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa podelia zástupcovia samospráv na druhom zo série workshopov pre zástupcov samosprávnych orgánov. Online workshop o kvalite ovzdušia je cielený najmä pre zástupcov samospráv zo Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Viac informácií: https://populair.sk/sk/event/261

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR