Vyhľadávanie

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

SVETOVÝ DEŇ VODY v Slovenskom banskom múzeu

18.03.2019 - 22.03.2019 Slovenské banské múzeum-Baníctvo na Slovensku, Kammerhof,Handlová
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva na prednášku v expozícii Baníctvo na Slovensku- Kammerhof a interaktívnu hodinu do Expozície uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VODY. V Kammerhofe je pripravený program pod názvom AKO VODA POMÁHA BANÍKOM, ktorý je možné absolvovať 22.marca 2019 každú hodinu v čase od 9:00 do 15:00 hod. a v Handlovej od 18.do 22. marca 2019 v čase od 8:00 do 16:00 hod. Vstupné: Kammerhof 1 €, Handlová: dospelí 2 €, deti 1 € Vstup je nutné si rezervovať na adrese: Kammerhof: hramesa@muzeumbs.sk , 045 694 94 18, Handlová: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011 Info: www.muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/svetovy-den-vody-v-slovenskom-banskom-muzeu