Vyhľadávanie

Technické kreslenie v zrkadle času

19.09.2018 - 21.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory


Slovenské banské múzeum a Slovenské technické múzeum srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Technické kreslenie v zrkadle času, ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 o 16:00 hod. v Berggerichte- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica. Zámerom výstavy je prezentovať vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia od najstarších čias až po súčasnosť. Trvanie výstavy: 20.septembe 2018-21.marec 2019 Info: technika@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Vstupenky: Informačné centrum, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-technicke-kreslenie-v-zrkadle-casu
 

TOTO! je Kabinet ilustrácie VII.

05.10.2018 - 06.01.2019 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára


Slovenské banské múzeum a TOTO! je galéria pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! je Kabinet ilustrácie VII., ktorá sa uskutoční 5. októbra 2018 o 17:00 hod. v Galérii Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Príbehy sú len málokedy čierno-biele. Ale knihy, do ktorých tie (ľudské či zvieracie) príbehy autori preniesli a prerozprávali, paradoxne áno. Biele strany sú posypané čiernymi písmenkami, ktoré na niektorých miestach pretínajú ilustrácie. Výstava ponúkne diela Jozefa Cesnaka, Miroslava Cipára, Štefana Cpina, Jarmily Čihánkovej, Mariána Čunderlíka, Viery Gergeľovej, Dušana Kállaya, Jany Kiselovej-Sitekovej, Miloša Koptáka, Jozefa Kostku, Jána Lebiša, Vladimíra Machaja, Petra Ondreičku, Ľuba Paľa, Teodora Schnitzera, Kataríny Slaninkovej, Kolomana Sokola, Kamily Štanclovej, Jana Trojana a Petra Uchnára. Trvanie výstavy: 5.10.2018 – 6.1.2019 Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 045/691 34 31, 0918 990 449 Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-toto-je-kabinet-ilustracie-vii-5-10-2018-6-1-2019-galeria-j-kollara

Výstava NAPRIEK/NAPRIEČ

12.10.2018 - 01.12.2018 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a katedra Maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici pozývajú na vernisáž výstavy NAPRIEK/NAPRIEČ, ktorá sa uskutoční 12. októbra 2018 o 17:00 hod. v Galérii Jozefa Kollára.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk
 

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-napriek-napriec-12-10-1-12-2018-galeria-j-kollara

Deň opadového hospodárstva 2018

21.11.2018 - 21.11.2018 Kongresové centrum Technopol, Bratislava


14. ročník medzinárodného kongresu

PROGRAM
I. blok: Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad (Hugo-Maria Schally / DG Environment (EÚ), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby)
 • Odpadové hospodárstvo SR (Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR)
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku (Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH, DE)

II. blok: Ako ďalej s platovým odpadom?

 • Potenciál recyklácie plastových obalov (Manuel Ramos / Reclay Group, EN)
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva (Franz Speer / environmentálny poradca, DE)  
 • Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom (Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky, SK)
 • Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku (Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH, DE)
 • Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)

III. blok: Nakladanie s odpadmi SR

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR (Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., SK)
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016 - 2018 (Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.,Peter Valent, Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení)
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva SR (Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska, SK)
DOH+ Moderovaná diskusia
 • Novela zákona o odpadoch v súvislostiach


Viac informácií: http://www.doh.sk/
 

Organizátor:Reclay Slovensko

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/