Vyhľadávanie

Znečistené územia 2019

19.06.2019 - 21.06.2019 Piešťany
Medzinárodná (slovensko-česká) konferencia o znečistených územiach.
Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ.
Viac informácií: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/86

Organizátor:SAŽP

XV. Žitnoostrovská konferencia (aktuálne problémy starostlivosti o zver a životné prostredie)

21.06.2019 - 21.06.2019 Mestský dom kultúry, Gabčíkovo (okr. Dunajská Streda)

Interdisciplinárne podujatie zamerané na aktuálnu problematiku starostlivosti o zver a životné prostredie. Prezentácia poľovníckeho, lesnického a veterinárského výskumu so zameraním na problematiku starostlivosti o zver a súvisiace environmentálne otázky a ich riešenie na úrovni poľovníckej praxe.
Viac informácií: www.tuzvo.sk

Organizátor:OPK Dunajská Streda, KAZMZ LF