Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Proces IPKZ v SR a v ČR – BAT fórum 2022

19.10.2022 - 21.10.2022 Hotel Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina

 

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR Medzinárodný workshop o povoľovaní a o výmene informácií o najlepších dostupných technikách s podtitulom Slovensko-české BAT fórum 2022.

BAT fórum je tematicky a odborne zamerané na otváranie a hľadanie riešení problémov a potrieb odborníkov z rôznych odvetví priemyslu, ktoré vyplynuli z praxe.

Je určené odbornej verejnosti, najmä zástupcom priemyslu, prevádzkovateľom podnikov pod režimom smernice o priemyselných emisiách, odborníkom z praxe, štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.

Tematické okruhy fóra:

  • Revízia smernice o priemyselných emisiách a nariadenia o E-PRTR
  • Legislatíva IPKZ v SR a v ČR, očakávané zmeny
  • Výmena informácií o najlepších dostupných technikách – BAT & BREF
  • Aplikácia záverov o BAT v praxi
  • Výzvy, podmienky a realita riešení priemyselného znečistenia a znečisťovania
  • Zápach – regulácie a prístupy
  • Pyrolýza a riešenia recyklácie plastového odpadu

REGISTRÁCIA

Viac informácií: program (PDF, 396 kB), pozvánka (PDF, 456 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia