Vyhľadávanie

Rašeliniská na Orave

20.06.2018 - 21.06.2018 Oravský hrad


Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020. Seminár sa začne prezentáciami odborníkov z oblasti prírodných vied a ochrany prírody, pokračovať bude exkurziou na vybrané lokality slovensko-poľskej prihraničnej oblasti.
Podujatie je určené širokej verejnosti. Účasť je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 15. júna e-mailom na adresu priroda@oravskemuzeum.sk.

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
E-mail:priroda@oravskemuzeum.sk