Vyhľadávanie

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

02.05.2018 - 02.05.2018 Cikkerova sieň, Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica


Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na seminár v oblasti environmentálnych záťaží. Seminár je určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií: Pozvánka, http://globus.enviroportal.sk/prihlaska_seminar_ez//