Vyhľadávanie

Európsky týždeň udržateľnej energie

18.06.2019 - 20.06.2019 Brusel, Belgicko

Týždeň udržateľnej energie EÚ je najväčšou akciou zameranou na obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie energie v Európe. Témou 14. ročníka je formovanie európskej energetickej budúcnosti a bude sa zahŕňať celý rad podujatí v celej EÚ.
Viac informácií:
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_sk

Organizátor:Európska komisia

Znečistené územia 2019

19.06.2019 - 21.06.2019 Piešťany
Medzinárodná (slovensko-česká) konferencia o znečistených územiach.
Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ.
Viac informácií: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/86

Organizátor:SAŽP