Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Zmena klímy a vodné toky

18.05.2023 - 19.05.2023 Banská Bystrica


Odborná konferencia so zameraním na zdieľanie poznatkov o prejavoch zmeny klímy na vodné toky a vodné ekosystémy, osobitne na populácie rýb a ďalšie skupiny akvatických organizmov. Prezentácie sa budú týkať aj akcelerovania negatívnych dopadov zmeny klímy na vodné toky a ich ekosystémy v súvislosti s nevhodnými infraštruktúrnymi projektmi a nesprávnym využívaním krajiny v povodiach.

Viac informácií: program (PDF, 620 kB), prihláška

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

ENVIRO 2023

18.05.2023 - 19.05.2023 Horský hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika


7.ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie ENVIRO 2023. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblastí:

  • odpadového hospodárstva,
  • ochrany ovzdušia a vôd,
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • integrovanej prevencie,
  • energetiky a
  • využívania vôd.  

Konferencia sa uskutoční prezenčnou i online formou.

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/enviro23

Organizátor:EKOS PLUS