Vyhľadávanie

Granty pre samosprávu

10.05.2018 - 24.05.2018


V rámci spojených infodní budú predstavené tieto európske finančné mechanizmy: Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, Európa pre občanov, Erasmus+, programy cezhraničnej spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika a ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
Viac informácií: www.europapreobcanov.sk/custom

Semináre sa konajú:

  • 10. 5. Banská Bystrica (Vzdelávacie stredisko Mateja Bela, Tajovského 51), od 9:30 do 14:00 h
  • 15. 5. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15), od 9:00 do 16:00 h
  • 16. 5. Košice (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A), od 9:00 do 16:00 h
  • 24. 5. Trenčín (VÚC Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A), od 9:30 do 15:00 h
Organizátor:Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond

Noc múzeí a galérií v Slovenskom banskom múzeu

19.05.2018 - 19.05.2018 Slovenské banské múzeum-Kammerhof,Galéria Jozefa Kollára, Handlová


Slovenské banské múzeum ponúkne v sobotu 19. mája 2018 počas Noci múzeí a galérií 2018 bohatý program v 3 svojich expozíciách. V expozícia Baníctvo na Slovenku- Kammerhof je pripravená Veľká pátracia hra v múzeu, pri ktorej preveríme pátracie zmysly veľkých i malých návštevníkov. Ich úlohou bude zahrať sa na detektívov a nájsť v expozícii ukrytých 15 predmetov, ktoré sem nepatria. V prípade potreby pomocné indície prezradia naši „múzejní detektívi“, ktorých budú počas pátrania po múzeu stretávať. V Galérii Jozefa Kollára je pripravený bohatý program pod názvom 4x DOBRODRUŽNE V GALÉRII- DOBRODRUŽSTVO KÁVOVEJ ŠKVRNY /od 16.00/ výtvarná tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi, DOBRODRUŽSTVO REŠTAUROVANIA /o 17.00/ prednáška reštaurátorky Zuzany Komendovej o úskaliach a radostiach práce reštaurátora + jednodňová výstava reštaurovaných diel autorky zo zbierky galérie, NAJVÄČŠÍ DOBRODRUHOVIA ILUSTRÁCIE /o 18.30/ prezentácia Idy Želinskej o tvorbe ilustrátorov dobrodružného žánru + komentovaná prehliadky výstavy Kabinet ilustrácie V. + prekvapenie! a DOBRODRUŽSTVO STÍŠENIA /o 20.00/ špeciálnu lekciu jógy a meditácie v expozícii Edmunda Gwerka povedie výtvarníčka Eva Kukurová V Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová bude možnosť prehliadky výstavy Igor Lackovič- Zdar Boh, Glück auf! až do 19:00 hod. Vstupné: 2,00 €/od 6 rokov (hra v Kammerhofe a program v Galérii J. Kollára) Handlová- výstava: 2,00 €, deti od 6 rokov 1,00 € Info: hramesa@muzeumbs.sk, 045/6949418, galeria@muzeumbs.sk 045/6913431, sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046/5423973

 

https://www.muzeumbs.sk/