Vyhľadávanie

Geobádateľňa pre všetkých

04.09.2019 - 30.09.2019 Slovenské banské múzeum-Mineralogická expozícia,Berggericht


Slovenské banské múzeum- Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod.
Informácie: www.muzeumbs.sk
 

Telefón:045 692 05 36
E-mail:geobadatelna@muzeumbs.sk

Dokáže Európa zvrátiť klimatické zmeny?

18.09.2019 - 18.09.2019 Nová synagóga Žilina


Európska únia je jedným z hlavných aktérov v boji proti klimatickým zmenám. Snaží sa napĺňať ciele Parížskej klimatickej dohody a presadzuje konkrétne riešenia na zníženie objemu odpadu a rastu teploty. Sú tieto opatrenia klimaticky a ekonomicky efektívne? Do akej miery majú dosah na globálne zmeny podnebia? Dokáže EÚ znižovať emisie a byť konkurencieschopná?
Viac informácií: https://euractiv.sk


Organizátor:Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku