Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Tvorivé dielne

07.06.2021 - 30.06.2021 Slovenské banské múzeum-Uhoľná expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum pozýva do Ekodielničky v mesiaci jún 2021. Uhoľná expozícia v Handlovej ponúka bohatú ponuku tvorivých aktivít aj v júni. 
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Telefón:046/542 39 73
E-mail:sbm.handlova@muzeumbs.sk

Odpady 2021

17.06.2021 - 18.06.2021


Deviaty ročník tradičnej konferencie ODPADY 2021 sa bude konať prezenčne alebo online, podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva (OH), osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO, „skládkovej“ vyhlášky a zmien v systéme platieb v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Dôležitou témou je aj príprava na spustenie zálohového systému na nápojové obaly a súvisiace
povinnosti pre výrobcov, predajcov i občanov.

Na konferencii budú tiež prezentované plány MŽP SR na ďalší legislatívny vývoj v oblasti OH, ako aj informácia o stave projektu Informačný systém odpadového hospodárstva. Súčasťou programu bude aktuálna informácia o aktuálne schvaľovanom Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025. Zaznejú aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov v zahraničí.

Témy konferencie:

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva (OH)
 • Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025 
 • Legislatívne plány v oblasti OH 
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy – technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Viac informácií: Program (PDF, 353 kB)https://www.ekonferencia.sk/odpady/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:+421 948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?

18.06.2021 - 18.06.2021


Rozvoj palív, ako je biometán a vodík, považuje Európska komisia za kľúčový pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zároveň upozorňuje, že obnoviteľných plynov bude nedostatok a budú drahé. Preto je potrebné ich prioritne nasmerovať do tých sektorov, ktoré nie je možné dekarbonizovať inak. Dopyt po obnoviteľných plynoch a vodíku bude mať dôležité dôsledky pre plynárenské siete. Budúca úloha plynárenstva bude závisieť od schopnosti odvetvia dekarbonizovať a prejsť na formy plynu s nízkym a nulovým obsahom uhlíka.

Témy diskusie

 • Aké sú príležitosti a výzvy na zväčšenie objemu obnoviteľných plynov? Aké požiadavky to kladie na infraštruktúru? 
 • V akých sektoroch budú zelené plyny potrebné najviac? Aké politické riešenia uprednostniť v prípade týchto ťažko elektrifikovateľných odvetví?
 • Aké politické stimuly by pomohli zvýšiť výrobu a dopyt po zelených plynoch v cieľových odvetviach?


Diskutujúci

 • ELENA VIŠNAR-MALINOVSKÁ, vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu
 • KAROL GALEK, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
 • JURAJ ADAMICA, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, SPP 
 • JURAJ MELICHÁR, Priatelia Zeme - CEPA

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlnhFiyo6fLr6j37pLF4XnGZ5xaF8EQGynGGbOjlwyLw5hw/viewform
     

Organizátor:EURACTIV Slovensko

Zelená dohoda a zelené financovanie

18.06.2021 - 18.06.2021


Online webinár otvára tému zeleného financovania na Slovensku.

Témy webináru:

 • Aké príležitosti ponúka Európska zelená dohoda pre firmy v oblasti energetickej transformácie, poľnohospodárstva či cirkulárnej ekonomiky?
 • Udržateľné financovanie ako nástroj transformácie podnikov a celej ekonomiky
 • Čo je a čo nie je udržateľné financovanie?
 • Príležitosť alebo strata pre korporácie?
 • Praktické príklady udržateľných projektov a ich financovania.
 • Ako sa taxonómia snúbi s udržateľným financovaním? Odkiaľ pochádza a aké bude mať dopady na korporácie?

Jazyk podujatia: slovenčina, čeština
Registrácia: https://amcham.sk/events/3065/green-deal-green-financing

Organizátor:Circular Slovakia, ING