Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

49. medzinárodná konferencia SSCHE 2023

15.05.2023 - 18.05.2023 SOREA Hutník, Tatranské Matliare


Priemyselná sekcia vedeckej konferencie bude prebiehať v dvoch blokoch: 

  • Dekarbonizácia priemyslu | 16. mája
  • Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja | 17. mája

Viac informáciií: EURACTIV

Organizátor:Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Zmena klímy a vodné toky

18.05.2023 - 19.05.2023 Banská Bystrica


Odborná konferencia so zameraním na zdieľanie poznatkov o prejavoch zmeny klímy na vodné toky a vodné ekosystémy, osobitne na populácie rýb a ďalšie skupiny akvatických organizmov. Prezentácie sa budú týkať aj akcelerovania negatívnych dopadov zmeny klímy na vodné toky a ich ekosystémy v súvislosti s nevhodnými infraštruktúrnymi projektmi a nesprávnym využívaním krajiny v povodiach.

Viac informácií: program (PDF, 620 kB), prihláška

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

ENVIRO 2023

18.05.2023 - 19.05.2023 Horský hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika


7.ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie ENVIRO 2023. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblastí:

  • odpadového hospodárstva,
  • ochrany ovzdušia a vôd,
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • integrovanej prevencie,
  • energetiky a
  • využívania vôd.  

Konferencia sa uskutoční prezenčnou i online formou.

Viac informácií: https://www.ekonferencie.sk/enviro23

Organizátor:EKOS PLUS

Noc múzeí a galérií 2023 v Uhoľnej expozícii Handlová

18.05.2023 - 18.05.2023 Uhoľná expozícia Handlová

Slovenské banské múzeum pozýva do svojej expozície v Handlovej, kde sa uskutoční Noc múzeí a galérií vo štvrtok 18. 5. 2023.

Uhoľná expozícia ponúka zaujímavú prezentáciu histórie ťažby hnedého uhlia na Slovensku – v Handlovej. Môžete si pozrieť cestu uhlia od jeho vzniku, cez ťažbu, až po využitie v domácnosti. Sprístupnené sú 3. podlažia.

Počas podujatia Noc múzeí a galérií 2023 si budete môcť upiecť vlastné zdravé maškrty v priestoroch našej Ekodielničky.

Kedy: 18.5.2023, 8:00-18:00
Kde: SNP 25, 972 51 Handlová
Kontakt/rezervácie: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011
Vstupné: 3,00 €

Organizátor:Slovenské banské múzeum

Vernisáž výstavy Vzácne kury

18.05.2023 - 18.05.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Vernisáž výstavy Vzácne kury venovanej kurovitým vtákom – od domácej sliepky a honosného bažanta až po ich vzácnych príbuzných.

Naše územie obývajú už od doby ľadovej a hoci ich považujeme za bežnú súčasť našich lesov a domovov, čoskoro to tak vôbec nemusí byť.

Výstava predstaví všetky druhy, ktoré sa na území Slovenska nachádzajú. Nájdete na nej fyzické exponáty, krásne fotografie aj hravé prvky.

Kedy: 18. mája 2023 o 16:00

Kde: SMOPAJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva