Vyhľadávanie

Granty pre samosprávu

10.05.2018 - 24.05.2018


V rámci spojených infodní budú predstavené tieto európske finančné mechanizmy: Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, Európa pre občanov, Erasmus+, programy cezhraničnej spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika a ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
Viac informácií: www.europapreobcanov.sk/custom

Semináre sa konajú:

  • 10. 5. Banská Bystrica (Vzdelávacie stredisko Mateja Bela, Tajovského 51), od 9:30 do 14:00 h
  • 15. 5. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15), od 9:00 do 16:00 h
  • 16. 5. Košice (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A), od 9:00 do 16:00 h
  • 24. 5. Trenčín (VÚC Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A), od 9:30 do 15:00 h
Organizátor:Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond