Vyhľadávanie

Geobádateľňa pre všetkých

04.09.2019 - 30.09.2019 Slovenské banské múzeum-Mineralogická expozícia,Berggericht


Slovenské banské múzeum- Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod.
Informácie: www.muzeumbs.sk
 

Telefón:045 692 05 36
E-mail:geobadatelna@muzeumbs.sk

Informačné dni: ENVIROMENT and RESOURCES INFORMATION DAYS – 2020 topics

16.09.2019 - 17.09.2019 Brusel


Informačné dni programu H2020 sú zamerané na aktuálne výzvy.  
Súčasťou podujatia sú aj partnerské stretnutia (tzv. matchmaking), na ktoré je možné si z vopred uverejnených profilov registrovaných účastníkov vybrať partnerov k bilaterálnym rokovaniam.
Program podujatia aj registrácia je sprístupnená do 8. 9. 2019.