Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Tvorivé dielne

07.06.2021 - 30.06.2021 Slovenské banské múzeum-Uhoľná expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum pozýva do Ekodielničky v mesiaci jún 2021. Uhoľná expozícia v Handlovej ponúka bohatú ponuku tvorivých aktivít aj v júni. 
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Telefón:046/542 39 73
E-mail:sbm.handlova@muzeumbs.sk

Odpady 2021

17.06.2021 - 18.06.2021


Deviaty ročník tradičnej konferencie ODPADY 2021 sa bude konať prezenčne alebo online, podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva (OH), osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO, „skládkovej“ vyhlášky a zmien v systéme platieb v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Dôležitou témou je aj príprava na spustenie zálohového systému na nápojové obaly a súvisiace
povinnosti pre výrobcov, predajcov i občanov.

Na konferencii budú tiež prezentované plány MŽP SR na ďalší legislatívny vývoj v oblasti OH, ako aj informácia o stave projektu Informačný systém odpadového hospodárstva. Súčasťou programu bude aktuálna informácia o aktuálne schvaľovanom Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025. Zaznejú aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov v zahraničí.

Témy konferencie:

  • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva (OH)
  • Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti
  • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025 
  • Legislatívne plány v oblasti OH 
  • Informačný systém odpadového hospodárstva
  • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
  • Moderné trendy – technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Viac informácií: Program (PDF, 353 kB)https://www.ekonferencia.sk/odpady/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:+421 948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk