Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Výstupy projektu PERUN (TA ČR)

16.11.2023 - 16.11.2023

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická spoločnosť vás pozývajú na odborný webinár pod názvom „Výstupy projektu PERUN (TA ČR)“.

Termín: 16. november 2023 o 13.30 hod. (cca 1 hodina)

Pripojiť sa môžete cez aplikáciu Webex na adrese: https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=m690bd60ecbac5e12203d41e879d751ad

Hlavné témy:

  • Radim Tolasz: Projekt PERUN – úvod
  • Ján Mašek: Klimatická konfigurace modelu ALADIN na ČHMÚ
  • Petr Šercl: Statistické charakteristiky 1denních srážkových maxim a jejich prostorová proměnlivost

Projekt PERUN (TA ČR, SS02030040) rieši od roku osem organizácií, ktoré sa v Česku venujú zmene klímy. Úvod do projektu a stručný prehľad výstupov bude obsahom prvého vystúpenia (Radim Tolasz). Veľká časť projektu PERUN využíva a naďalej bude využívať scénáre zmeny klímy pre Česko pripravené na základe výstupov modelu ALADIN-CLIMATE/CZ, Ján Mašek predstaví tento model a jeho konfiguráciu. Projekt PERUN je multiodborový, pokrýva změnu klímy od modelovania, cez porovnanie scénárov až po analýzu možných zmien a dopadopv vo vybraných sektoroch s pomocou klimatologických, agroklimatologických i hydrologických analýz. Petr Šercl vás zoznámi s prejavmi 1-dňových zrážkových maxím v období 1961 – 2020, čo je malý, ale dôležitý krok pre prípravu scénárov budoucej klímy v Česku.

Organizátor:Český hydrometeorologický ústav, Česká meteorologická spoločnosť