Vyhľadávanie

EKOFESTIVAL Nitra 2018

15.06.2018 - 16.06.2018 Agrokomplex národné výstavisko, Nitra


Hlavným cieľom festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.Priestor na prezentáciu ale ponúkne aj firmám či malovýrobcom, ktoré sa ekologickými témami priamo zaoberajú v predmete svojej činnosti. Podujatie Ekofestival Nitra 2018 bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní,  ale aj pestrým programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.
Viac informácií: www.ekofestival.sk
 

Organizátor:Agrokomplex národné výstavisko, Nitra