Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

2020 APEL 2020 Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

15.12.2020 - 15.12.2020


IV. ročník konferencie APEL 2020

Predbežný program:

  • Legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, Mgr. M. Kiča, štátny tajomník II., MŽP SR  (novela zákona o odpadoch, IS OH - Informačný systém odpadového hospodárstva - aktuálny stav)
  • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia, Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník I., MŽP SR (návrh nového zákona o ovzduší, návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie)
  • Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2021, Ján Budaj, minister ŽP SR
  • Diskusný panel

Program konferencie

Viac informácií: http://www.ekonferencia.sk/

Organizátor:EKOSplus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk