Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Informačný deň: Zelené opatrenia pre samosprávy

15.11.2023 - 15.11.2023 Národný dom, Banská Bystrica

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vás pozývajú na informačný deň Zelené opatrenia pre samosprávy.

Podujatie sa uskutoční 15. novembra v Národnom dome v Banskej Bystrici.

Informačný deň je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Jeho cieľom je informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Prihlasovanie je možné do 08. 11. 2023 prostredníctvom odkazu:

Počet účastníkov je obmedzený. V prípade naplnenia kapacity sa prihlasovanie pozastaví. Účastnícky poplatok (vložné) sa na informačný deň neplatí.

Program je súčasťou prílohy.

Organizátor:SAŽP, MŽP SR