Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara

Zmena klímy 2019

13.11.2019 - 15.11.2019


Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
  • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
  • Podpora samospráv v realizácii opatrení
  • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
  • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
  • Dobré príklady a skúsenosti z praxe
Viac informácií: http://climate-change.sazp.sk/
 
Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

14.11.2019 - 15.11.2019 FPV UMB v Banskej Bystrici

Viac informácií: http://www.fpv.umb.sk/

Organizátor:FPV UMB v Banskej Bystrici