Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

15.06.2023 - 15.06.2023 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Trenčianska 55, Bratislava


Témy odborného seminára: 

 • 10:00 – 10:20 Význam UNCCD v podmienkach SR (Neutralita degradácie krajiny), doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • 10:20 – 10:40 Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii, RNDr. Beata Houšková, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • 10:40 – 11:00 Monitoring meteorologického a pôdneho sucha na SHMÚ a projekt Clim4Cast, Mgr. Lívia Labudová, PhD., Mgr. Maroš Turňa, SHMÚ Bratislava
 • 11:20 – 11:40 Monitoring dopadov sucha na SHMÚ a národná reportovacia sieť, RNDr. Gabriela Ivaňáková, Ing. Jozef Rozkošný, PhD., SHMÚ Bratislava
 • 11:40 – 12:00 Klimatická zmena, jej vplyv na výskyt sucha, prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD., SPU Nitra
 • 12:00 – 12:20 Vývoj vybraných agroklimatických ukazovateľov v období r. 1961 až 2020,  RNDr. Jozef Takáč, PhD., NPPC – VÚPOP Bratislava

Viac informácií: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

15.06.2023 - 15.06.2023 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, Bratislava


Program seminára:

 • Význam UNCCD v podmienkach Slovenskej republiky (Neutralita degradácie krajiny), doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii – UNCCD a jeho strategický rámec, RNDr. Beata Houšková, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava
 • Monitoring meteorologického a pôdneho sucha na SHMÚ a projekt Clim4Cast, Mgr. Lívia Labudová, PhD., Mgr. Maroš Turňa, SHMÚ Bratislava
 • Monitoring dopadov sucha na SHMÚ a národná reportovacia sieť, RNDr. Gabriela Ivaňáková, Ing. Jozef Rozkošný, PhD., SHMÚ Bratislava
 • Klimatická zmena, jej vplyv na výskyt sucha, prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD., SPU Nitra
 • Vývoj vybraných agroklimatických ukazovateľov v období 1961 – 2020, RNDr. Jozef Takáč, PhD., NPPC – VÚPOP Bratislava

Viac informácií: https://www.vupop.sk/

Organizátor:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy