Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Tvorivé dielne

07.06.2021 - 30.06.2021 Slovenské banské múzeum-Uhoľná expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum pozýva do Ekodielničky v mesiaci jún 2021. Uhoľná expozícia v Handlovej ponúka bohatú ponuku tvorivých aktivít aj v júni. 
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Telefón:046/542 39 73
E-mail:sbm.handlova@muzeumbs.sk

Recyklácia odpadov 2021

14.06.2021 - 14.06.2021


Cieľom konferencie je osloviť laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov, ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie, ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy.

Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Témy:
1. Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva 
2. Recyklácia vyhradených druhov odpadov
3. Biologicky rozložiteľný odpad
4. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

Viac informácií: Program (PDF, 1,9 MB), Prihláška (PDF, 49,9 kB)
Webová stránka podujatia: https://www.kongres-studio.sk/inpage/recyklacia-odpadov-2021/#

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o., Ministerstvo životného prostredia SR