Vyhľadávanie

Technické kreslenie v zrkadle času

19.09.2018 - 21.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory


Slovenské banské múzeum a Slovenské technické múzeum srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Technické kreslenie v zrkadle času, ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 o 16:00 hod. v Berggerichte- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica. Zámerom výstavy je prezentovať vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia od najstarších čias až po súčasnosť. Trvanie výstavy: 20.septembe 2018-21.marec 2019 Info: technika@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Vstupenky: Informačné centrum, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-technicke-kreslenie-v-zrkadle-casu
 

Inštruktážne školenie pre OÚ v sídle kraja a SIŽP

14.02.2019 - 14.02.2019 SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica


Inštruktážne školenie k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o haváriách). Školenie je určené pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP útvaru inšpekcie ochrany vôd, ktorí zabezpečujú činnosti podľa zákona o haváriách.

Organizátor:SAŽP
http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-sluzby/prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii-4019.html