Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara

Ochrana ovzdušia 2019

11.11.2019 - 13.11.2019 Hotel Patria, Vysoké Tatry

Témy konferencie:
 1. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
 2. Národné záväzky znižovania emisií
 3. Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia
 4. Zmena klímy
 5. Znižovanie emisií z priemyslu
  1. BAT technológie
  2. Priemyselné emisie
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Smogové situácie a ako ich zmierňovať
 8. Spaľovanie odpadu
 9. Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva
 10. Prípadové štúdie na zlepšenie kvality ovzdušia
  1. Doprava v aglomeráciách
  2. Lokálne kúreniská
Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk/inpage/ochrana-ovzdusia-2019/

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r.o.

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

11.11.2019 - 13.11.2019 Vyhne, Hotel Sitno


Konferencia vodohospodárov v priemysle viac ako 50-ročnou tradíciu.
Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.
 

http://www.vodohospodari.sk/

Info deň k posledným výzvam programu HORIZONT 2020 V OBLASTIACH BIOHOSPODÁRSTVO (SC2) A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (SC5)

13.11.2019 - 13.11.2019 Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A


Posledné výzvy Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:

 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, výskum v oblasti vôd a biohospodárstvo (SC2)
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín (SC5)

Podujatie je určené na podporu zvýšenia účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií, samospráv, neziskových organizácií a podnikov v Rámcovom programe EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizont 2020. Okrem predstavenia aktuálnych výziev a tém pracovných programov bude predstavený stav implementácie projektov H2020 na Slovensku, ako aj príklady úspešných projektov. Dôležitou súčasťou programu budú relevantné politiky, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave návrhov projektov tak, aby ponúkali riešenia vytýčených problémov. Národné kontaktné body a delegáti ponúkajú účastníkom podujatia možnosť konzultovať svoje projektové návrhy priamo na mieste. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť z akademického a vedecko-výskumného a inovačného prostredia, samosprávy, súkromný aj neziskový sektor.

Viac informácií: http://eraportal.sk

Organizátor:Národná kancelária Programu Horizont 2020, CVTI SR, Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmena klímy 2019

13.11.2019 - 15.11.2019


Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
 • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
 • Podpora samospráv v realizácii opatrení
 • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
 • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
 • Dobré príklady a skúsenosti z praxe
Viac informácií: http://climate-change.sazp.sk/
 
Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia