Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Výstava Mini ZOO v múzeu IX.

01.10.2020 - 25.10.2020 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Vernisáž výstavy MINI ZOO IX. sa uskutoční 1.októbra 2020 o 14:00 hod. vo výstavných priestoroch Mineralogickej expozície v Berggerichte. Výstava predstaví exotické druhy živočíchov (hmyz, plazy, článkonožce), ale aj kolekciu motýľov zo súkromnej zbierky Michala Zachara. 

Pozvánka

Lesnícke dni – lesy a biodiverzita

05.10.2020 - 18.10.2020 Lesy SR, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava ponúka odpovede odborníkov na aktuálne celospoločenské otázky ako napr.:
 • Ktoré ekosystémové služby poskytujú lesy ľudskej spoločnosti?
 • Ako zmena klímy ovplyvní lesné spoločenstvá?
 • Vážime a chránime si dostatočne naše zelené bohatstvo – lesy a ich biodiverzitu?
 • Vedieme i mladšie generácie k úcte a láske k našim lesom?
Sprievodným programom výstavy sú aktivity lesnej pedagogiky.

Viac informácií: https://web.nlcsk.org

Organizátor:Lesy SR, š. p.
Telefón:0918 828 710

Geobádateľňa pre všetkých

07.10.2020 - 29.10.2020 Slovenské banské múzeum, Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum: Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.
Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 35.

Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/geobadatelna-ponuka-oktober-2020

ENEF 2020

13.10.2020 - 14.10.2020 Hotel DIXON, Banská Bystrica


Témou 14. ročníka medzinárodnej konferencie je čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí.

Tematické okruhy:
 • Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
 • Energetická efektívnosť v osvetľovaní
 • Energetické služby - doba post-Eurostatová
 • Efektívne priemyselné a občianske budovy
 • Alternatívne palivá pre dopravu
 • Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný rozvoj energetiky
 • Slnečná energia a jej efektívne využitie v praxi
Viac informácií: https://www.energie-portal.sk