Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Obehové hospodárstvo 2023

12.06.2023 - 13.06.2023 Hotel Saffron****, Bratislava


Témy medzinárondnej konferencie

  1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
  2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
  3. Environmentálne záťaže ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
  4. Zmesový komunálny odpad
  5. Energetické zhodnocovanie odpadov


Viac informácií: prihláška, pozvánka

Organizátor:Kongres STUDIO spol. s r. o.

Vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility III.

13.06.2023 - 13.06.2023 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Skúsení lektori prevedú účastníkov od základných princípov udržateľnej mobility cez tvorbu kvalitnej infraštruktúry až po komunikáciu, ktorá je dôležitým pilierom práce s verejnosťou aj v oblasti dopravy a mobility.

Vzdelávací workshop je určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov, najmä zo stredného Slovenska, ale v prípade záujmu nebudeme vylučovať ani záujemcov z iných regiónov. 

Workshop sa skladá zo 4 častí, toto je posledný v poradí. Účastníci, ktorí absolvovali všetky štyri vzdelávacie modely, získajú v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility.

Viac informácií: https://populair.sk/sk/podujatia

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia