Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Recyklácia odpadov 2022

13.06.2022 - 14.06.2022 Hotel Saffron, Bratislava


Hlavné témy konferencie: 

  • vývoj legislatívy odpadového hospodárstva,
  • súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach,
  • recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu.

Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o.