Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Kalcit – majster tvarov

04.11.2021 - 30.11.2021 Berggericht-Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica


Návštevníci výstavy sa dozvedia, že kalcit je po kremeni najhojnejším minerálom v zemskej kôre, jeho najstarší známy prírodovedný popis urobil Gaius Plinius starší v roku 79 n. l. alebo aj to, že je známych okolo 1000 rôznych tvarov kalcitu, čo je vo svete minerálov unikátne. 

Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kalcit-majster-tvarov, plagát (PDF, 460 kB)

Organizátor:Slovenské banské múzeum

Zelená transformácia plynárenstva – úloha biometánu

12.11.2021 - 12.11.2021 Online


V kľúčovom legislatívnom balíku Fit for 55, ako aj v ďalších európskych legislatívnych iniciatívach Komisia ráta s dekarbonizáciou plynárenského sektora. Možnosti financovania tradičnej plynárenskej infraštruktúry sa zužujú, perspektívu vidí EÚ v integrácii energetického systému a decentralizácii. Želiezkami v ohni sú vodík a biometán. Z decentralizovanej výroby obnoviteľných plynov by mohli profitovať regióny, v prípade biometánu však chýba prepojenie bioplyniek a distribučnej siete. Podstata energetického systému sa bude meniť od centralizovaného k decentralizovaným riešeniam.

Podujatie sa zamerá na otázky: 

  • Akú úlohu môže zohrať výroba biometánu v regionálnej energetike?
  • Výroba biometánu je finančne náročná a tiež je potrebné napojiť bioplynky na existujúce plynárenské siete. Odkiaľ majú tieto peniaze prísť? 
  • Je biometán jednou z ciest ako dekarbonizovať plynárenskú infraštruktúru alebo je len okrajovou a nákladnou technológiou?

Panelisti:

  • Patrícia Gašparcová, predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie
  • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, SPP
  • Ladislav Hegyi, odborný analytik
  • Kamil Potoma, zakladateľ REWA-TECH

Registrácia

Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk

Organizátor:Euractiv
E-mail:bajla@euractiv.sk