Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X.-Traja kamoši

04.10.2019 - 12.01.2020 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a TOTO! je galéria srdečne pozývajú na vernisáž výstavy TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE X. KATARÍNA SLANINKOVÁ- Traja kamoši ..., ktorá sa uskutoční 4.októbra 2019 o 17:00 hod., Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Katarína Slaninková je chameleón. Premieňa sa v čase, ale nie v každej knihe, chytí sa jednej formy, a potom ju ťahá, vzájomne prepletá technické riešenia ilustrácie, opakuje v detailoch postupy a až vtedy, keď ju unavia (alebo otrávia), ich opustí a vyberie sa úplne iným smerom. Práca s ceruzkou je v jej ilustrátorskom diele dominantná: pozeráte sa a vidíte ako tancuje na papieri. Ide totiž v páre so spisovateľom – vo vášnivých textoch vášnivo, v tých silových tlačí do papiera linku, v jednoduchých detských ju len tak, lenivo ťahá. Kašle na to, že ilustrácia pre dospelých by mala vyzerať dôležito a dôstojne. Jej ilustrácie súčasných autorov ako Peter Pišťanek či Peter Krištúfek stierajú hranicu medzi detským a dospelým čitateľským svetom. A ilustrátorku to baví – balansovať, skúšať, koľko unesie čitateľ. Deti ťahá do dospeláckej štylizácie, do pátosu, jemnosti, naopak dospelých necháva prekvapených v detskej zjednodušenej kresbe, v kolotočiarskej farebnosti… Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť. Od 4. 10. 2019 do 12. 1. 2020 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/vystava-kabinet-ilustracie-x-od-4-oktobra-2019-v-galerii-j-kollara

Ochrana ovzdušia 2019

11.11.2019 - 13.11.2019 Hotel Patria, Vysoké Tatry

Témy konferencie:
 1. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
 2. Národné záväzky znižovania emisií
 3. Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia
 4. Zmena klímy
 5. Znižovanie emisií z priemyslu
  1. BAT technológie
  2. Priemyselné emisie
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Smogové situácie a ako ich zmierňovať
 8. Spaľovanie odpadu
 9. Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva
 10. Prípadové štúdie na zlepšenie kvality ovzdušia
  1. Doprava v aglomeráciách
  2. Lokálne kúreniská
Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk/inpage/ochrana-ovzdusia-2019/

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r.o.

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

11.11.2019 - 13.11.2019 Vyhne, Hotel Sitno


Konferencia vodohospodárov v priemysle viac ako 50-ročnou tradíciu.
Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.
 

http://www.vodohospodari.sk/

Manažment chemických látok v podniku

12.11.2019 - 12.11.2019 webinár

Témou je legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.
Program:
 • Legislatíva REACH – chemické látky, zmesi, výrobky
 • Povinnosti následných užívateľov – komunikácia v dodávateľskom reťazci
 • Prioritné oblasti manažmentu chemických látok
 • Chemický manažment v podniku
 • Interná dokumentácia
 • Odpovede na otázky
Viac informácií: https://reachtraining.eu

Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.