Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

12.09.2023 - 12.09.2023 Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen


Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach, prezentácie príkladov z praxe a diskusie o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou.

Viac informácií: pozvánka (PDF, 318 kB), program (PDF, 594 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia