Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Obehové hospodárstvo 2023

12.06.2023 - 13.06.2023 Hotel Saffron****, Bratislava


Témy medzinárondnej konferencie

  1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
  2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
  3. Environmentálne záťaže ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
  4. Zmesový komunálny odpad
  5. Energetické zhodnocovanie odpadov


Viac informácií: prihláška, pozvánka

Organizátor:Kongres STUDIO spol. s r. o.