Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Zmeny v odpadovej legislatíve

12.01.2022 - 12.01.2022 On-line webinár


Bezplatný on-line webinár: 

 • prehľad zmien v odpadovej legislatíve za rok 2021
  • novela č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  • novela č. 430/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  • zmeny v povinnostiach súvisiacich s nakladaním s BRKO a ďalšie, 
 • pripravované zmeny v odpadovej legislatíve očakávané v roku 2022:
  • pripravovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
  • pripravovaná novela vyhlášky č 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 
  • ohlásená novela zákona o odpadoch - reforma nakladania so stavebným odpadom

REGISTRÁCIA

Organizátor:CYRKL
E-mail:lucia.skulcova@cyrkl.com