Vyhľadávanie

Informačné podujatie k výzve LIFE 2020 NGO4GD

12.01.2021 - 12.01.2021

Online informačné podujatie k výzve, ktorá je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session

Organizátor:Európska komisia