Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu

11.10.2022 - 11.10.2022 Online priestor


Workshop so zameraním na centrálne zásobovanie teplom. 

Hlavné témy:

  • Tvorba cenovej politiky na výrobu a dodávku tepla pre koncových užívateľov
  • Zlepšenie lokálnej kvality ovzdušia prostredníctvom zabezpečenia dobrého funkčného systému CZT
  • Prioritné oblasti modernizovania CZT
  • Dobrá prax plánovania zabezpečenia tepla v rámci mesta
  • Príklady funkčného systému CZT zo zahraničia

REGISTRÁCIA

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

EIA/SEA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022 Hotel Senec, Senec


Cieľom VI. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou je vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2022 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Témy:

  • Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny
  • Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny 
  • Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

REGISTRÁCIA

Viac informácií: pozvánka (PDF, 430 kB), program (PDF, 496 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia