Vyhľadávanie

Ako zastaviť stratu biodiverzity

11.06.2020 - 11.06.2020 Online podujatie

Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však biodiverzita klesá. Hlavnými príčinami sú zmena využívania pôdy a vody, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny, znečistenie, strata a fragmentácia biotopov a prenikanie cudzích rastlinných a živočíšnych druhov.

V roku 2020 má EÚ prijať novú Stratégiu pre biodiverzitu pre rok 2030. Bude sa týkať širokého spektra oblastí, od zastavenia odlesňovania a degradácie pôdy, cez ochranu druhov a ich habitatov, po udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Hlavným cieľom online diskusie je zamerať sa na niekoľko otázok:
  • Má Stratégia biodiverzity 2030 obsahovať právne záväzné ciele pre EÚ a členské krajiny?
  • Aké zmeny potrebuje európske a slovenské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, aby neohrozovali biodiverzitu?
  • Programové vyhlásenie vlády obsahuje ambiciózne environmentálne plány, čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity?
Diskutovať budú: 
  • MICHAL WIEZIK, poslanec Európskeho parlamentu (SPOLU / EPP) 
  • LADISLAV MIKO, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
  • JURAJ SMATANA, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR 
  • KATARÍNA BUTKOVSKÁ, generálna riaditeľka, Ministerstvo životného prostredia SR 
  • MIROSLAVA PLASSMANN, riaditeľka, WWF Slovensko.
Moderátor: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Viac informácií: program, registrácia


Organizátor:EuroPolicy, o. z, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, EURACTIV Slovensko.