Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Slovensko na ceste k smart cities

11.03.2021 - 11.03.2021


Témou online konferencie je adaptácia na zmenu klímy v mestách.

Program:

  • Úvod a „invitation speech“
  • Aktivity Smart Cities klubu
  • Efektívne a prínosné spájanie samospráv – zahraničné skúsenosti Ullensvang, Nórsko
  • Slovenský prístup k opatreniam na zmenu klímy
  • Potreby miest so zameraním na zmenu klímy – diskusný panel primátorov
  • Ako realizovať viditeľné zmeny už v tomto roku

Konferencia otvorí témy efektívnejších procesov a podpory inovatívnych prístupov, možnosti financovania „zelených riešení“ v novom programovom období, inšpiruje sa z funkčných zahraničných modelov a predstaví opatrenia, ktoré je možné realizovať už v roku 2021.
Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Viac informácií: https://smartcitiesklub.sk/

Organizátor:Smart Cities Klub

Mladí reportéri pre životné prostredie

11.03.2021 - 11.03.2021


Konferencia sa koná ako záverečné podujatie v rámci projektu OBJEKTív21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť. Nadväzuje na medzinárodný certifikovaný vzdelávací environmentálnych program Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE – Young Reporters for the Environment), ktorý kombinuje vzdelávanie o životnom prostredí so žurnalistickými zručnosťami a miestnym aktivizmom pre udržateľné komunity.

Súčasťou programu bude predstavenie nových edukačných videí a materiálov na témy klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavý občan, občianska participácia, ako aj manuály pre tvorbu reportážnych príspevkov (článok, video a fotografia).

Na záver dostanú priestor externí odborníci, ktorí predstavia vzdelávacie projekty pre školy ako centrá dobrej environmentálnej praxe a žiakov ako nositeľov pozitívnych zmien vo svojich komunitách

Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií: http://www.mladireporteri.sk/konferencia-objektivne21

Organizátor:OBJEKTívne 21